Maja takker NUUG Foundation

Når man jobber som frilanser, eller på andre måter for seg selv, så skulle man tro at prioritet 1 er den jobben du gjør og skal gjøre. Men det er bare i de ideelle situasjonene det er slik. Arbeidet – verket – er prioritet 2. Pri 1 er alltid å skaffe nye penger.

Det er nå engang slik at man fremdeles har husleie og fremdeles må spise mat selv om man har valgt å ikke være ansatt. Så da er det viktig å høre godt etter når noen i forbifarten sier “kanskje du kan søke penger hos [VIKTIG INFO]”. Og dette skjedde meg før jeg dro til Dublin. Jeg hadde allerede bestemt meg for å dra, og bestilt billige varianter av flybillett og overnatting. Med et lite arbeidsstipend som snart går mot slutten trenger jeg å være mer aktiv på når det gjelder å skaffe nye penger, og jeg hadde ører på stilk da noen sa “kanskje du kan søke penger hos NUUG Foundation?”.

NUUG (Norwegian Unix User Group) er en forening for “utbredelse av UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge.” I gamle dager, som det heter i dag (altså da Arpanet* fremdeles eksisterte), tilbød NUUG en nettverkstjeneste. Deretter utviklet NUUG seg til å opprette selskapet EUnet Norge AS (i 1993) som var en av de første som leverte Internett i Norge. Senere solgte NUUG seg ut, og pengene de fikk for salget la de i en stiftelse som heter NUUG Foundation.

2015-11-03-maja-takker-nuug-foundation

(Logoen er stjelt fra nettsiden til NUUG Foundation. Jeg regner med det er greit)

Stiftelsen “arbeider for å forbedre den elektroniske infrastrukturen og beholde den alment tilgjengelig ved å støtte aktiviteter som åpne standarder og fri programvare-bevegelsen.” NUUG Foundation har eget styre og er uavhengig av NUUG i dag.

Jeg søkte på reisestipend, ettersom deres intensjon med reisestipend er “å bidra til rekruttering til faglige miljøer innenfor NUUG Foundations interesseområde og styrke Norges deltagelse i internasjonale fora.” Mine interesseområder – et åpent og fritt Internett (og å opplyse om Internett til flere andre), legger seg på linje med NUUG sine interesser, tenkte jeg. Reisestipendet er for studenter, og i sommer tenkte jeg at jeg ikke kan skrive en bok om Internett uten å kunne programmere, og meldte meg opp i faget “objektorientert programmering” på UiO (et innføringsfag på informatikk).

Jeg fikk innvilget et lite reisestipend av NUUG Foundation.

(Det at jeg mistet flyet mitt og måtte kjøpe ny flybillett samme dag jeg skulle fly ble dermed ikke en like stor personlig krise som det kunne blitt, Istedenfor krise ble det bare et lite økonomisk tilbakesteg.)

Turen og min deltagelse i internasjonale fora kan dere lese om i mitt innlegg om ICANN54.

Så i det store og hele: Takk til NUUG Foundation!

*Arpanet: Internettet som fantes før det kommersielle Internett. Hovedsakelig var dette et nettverk mellom forskningsinstitusjoner/universiteter.

Kommenter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: